วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2550

บทกลอนสารภัญญะ

.............................รำลึกพระคุณแม่
...........บัดนี้จะได้กล่าว................ถึงเรื่องราวคุณมารดา
....สายเลือดยังตรึงตรา...............ค่านมยังตรึงใจ
.....มารดาให้กำเนิด.....................พระประเสริฐกว่าสิ่งใด
.....เก้าเดือนอยู่ในกาย.................แม่เหนื่อยยากเป็นหนักหนา
.....ไปมาต้องระวัง.......................จะนอนนั่งเจียมกายา
.....ถนอมยอดชีวา.......................ยิ่งชีวิตดวงใจแม่
.....
ยามคลอดเจ็บปวดกาย..........พลันก็คลายเพราะเสียงอุแว้
.....เกิดเป็นความสุขแท้...............ดวงใจแม่สุขเปรมปรีด์
.....กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกยา.........ด้วยเมตตาและปราณี
.....แมลงวันและแมลงหวี่........... ยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตลอม
.....เจ็บป่วยแม่ดูแล.....................ยามนอนแม่ขับเห่กล่อม
.....งานหนักแม่ก็ยอม.................เพื่อลูกรักสุขเจริญ
.....ลูกรักจักทำดี........................ให้เป็นที่สรรเสริญ
......ความชั่วลูกจะเมิน...............จะประกอบแต่กรรมดี
......แม่จ๋าลูกสัญญา...................เทิดบูชาชนนี
......กตัญญูกตเวที......................เป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ไทร
......แคล้วคลาดจากผองภัย.......ประสบชัยสวัสดี
...................แต่งโดย อาจารย์จำนง โฮ้หนู
..........โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

เพื่อนกัน คอมพิวเตอร์ศึกษา 48 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง